przychodnia rehabilitacyjna Oks-med

Rehabilitacja neurologiczna

W leczeniu chorób i urazów układu nerwowego rehabilitacja neurologiczna odgrywa często kluczową rolę. Droga do odzyskania sprawności lub jej poprawy bywa żmudna i często wymaga długiego wysiłku, ale skutki rehabilitacji neurologicznej mogą przynieść satysfakcjonujące efekty.

Rehabilitacja neurologiczna to złożony, specjalistyczny proces medyczny. Często trzeba stosować ją w sposób ciągły przez długi okres. Nawet w ostrych chorobach i urazach ośrodkowego układu nerwowego wskazane jest prowadzenie takiej terapii już od pierwszego dnia choroby.

Terapia farmakologiczna w połączeniu z rehabilitacją neurologiczną może przynieść poprawę samopoczucia i sprawności u osób m.in. po udarze, dotkniętych chorobą Parkinsona, przechodzących stwardnienie rozsiane czy po urazach czaszkowo-mózgowych i rdzenia kręgowego.

Indywidualne cele rehabilitacji neurologicznej

Rehabilitację neurologiczną realizujemy zgodnie z zaleceniami lekarzy. Ich wskazówki i nasza wiedza są podstawą do opracowania indywidualnego planu terapii dla każdego pacjenta. Mogą one zawierać cykliczne ćwiczenia w pozycji siedzącej, leżącej lub stojącej, które mają doprowadzić do poprawy siły mięśni i lepszej koordynacji ruchowej. Stosujemy także masaże oraz fizykoterapię (np. naświetlania, ultradźwięki, prądy).

Nasze cele i metody dostosowujemy do stanu zdrowia i potrzeb pacjentów. Dla jednych jest to poprawa sprawności ruchowej lub intelektualnej, dla innych powrót do uprawiania sportu po kontuzji. Bywa, że sukcesem jest opanowania obsługi urządzeń np. wózka inwalidzkiego. Niestety nie zawsze możliwe jest osiągnięcie poprawy sprawności, czasem rehabilitacja neurologiczną ma na celu powstrzymanie lub spowolnienie rozwoju choroby. Celem terapii bywa również zmniejszenie bólu.

OKS-MED Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza w Jarocinie zaprasza do kontaktu i indywidualnych konsultacji.