przychodnia rehabilitacyjna Oks-med

Jak przygotować się do wizyty u fizjoterapeuty?

Fizjoterapeuta to inaczej rehabilitant. Studia rehabilitacji zostały zmienione na studia fizjoterapii, gdyż jest to nazwa ogólnie przyjęta na świecie, w związku z tym od 1998 lat obowiązuje również w Polsce. Wykłady na studiach prowadzone są również przez lekarzy i pielęgniarki, gdzie studenci poznają różne choroby i ich objawy. Absolwent fizjoterapii potrafi ocenić ustawienie kręgosłupa i miednicy, sprawdzić siłę mięśni, ocenić czucie, jak zapobiegać zmianom zwyrodnieniowym. Na wizytę należy się zarejestrować i przyjść na 15 minut przed w celu przygotowania. Jeśli nie możemy przybyć w ustalonym terminie, warto poinformować rejestratorkę, przełożyć termin, a w nasze miejsce będzie mógł skorzystać ktoś inny. W zakresie fizjoterapii swoje usługi oferuje Przychodnia OKS-MED, należy wejść na stronę oks-med.pl.

Kilka słów o metodach terapii

Fizjoterapeuta jest trzecim zawodem medycznym po lekarzach i pielęgniarkach. Zajmuje się schorzeniami o podłożu neurologicznym udary z niedowładem kończyn i tułowia, uszkodzenia rdzenia kręgowego, jak również starzeniem się społeczeństwa, tzw. fizjoterapia geriatryczna, oraz u dzieci zaburzeniami neurorozwojowymi. Terapia geriatryczna polega na opóźnieniu efektów starzenia się, poprawa i utrzymanie sprawności motorycznej. Najczęściej zajmują się uśmierzaniem bólu, redukcja stanów zapalnych, stresu oraz rehabilitacja pourazową. Z tej dziedziny medycyny pomocy potrzebują również pacjenci z chorobami kardiologicznymi, pulmonologicznymi i onkologicznymi. Terapia polega na zwiększeniu wydolności wysiłkowej oraz przywróceniu sprawności psychofizycznej. Fizjoterapia należy do rozległej dziedziny medycyny. Zajmuje się takimi elementami jak kinezyterapią, fizykoterapia, terapią manualna oraz masażem leczniczym.

Kinezyterapia.

Kinezyterapia inaczej leczenie ruchem polega na wykonywaniu ćwiczeń biernych, czyli wspomaganych przez specjalistyczną aparaturę bez czynnego udziału chorego lub czynnych, które pacjent może wykonywać sam. Stosuje się głównie po udarach, chorych ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona, kobiet po mastektomii oraz u chorych z niedowładem lub porażeniem kończyn. Terapię manualną wykonuje się przy występowaniu zwyrodnień kręgosłupa, wad postawy, nerwobólach. Masaż leczniczy zmniejsza napięciem mięśni, regeneruje bóle po urazie kończyn górnych i dolnych, bardzo dobrze wpływa na bóle głowy oraz przydatny jest dla pacjenta wykonującego pracę siedzącą lub ciężką pracę fizyczną. Kinesiotaping – to metoda wynaleziona przez japońskiego lekarza w latach 70. Polega na oklejaniu chorych miejsc kolorowymi plastrami. Skuteczna w leczeniu bólu kręgosłupa, po kontuzjach, reumatycznych, a nawet w bólach pooperacyjnych.

Pierwsza wizyta.

Na pierwszą wizytę należy wziąć całą dokumentację z przebiegu leczenia, wynik badania ultrasonograficznego (USG), zdjęcie rentgenowskie (RTG), rezonansu magnetycznego (MRI), tomografii komputerowej (TK), jeśli takowe posiadamy. Fizjoterapeuta przeprowadzi z nami wywiad zwany badaniem podmiotowym, żeby zdiagnozować problem. Należy przygotować się na pytania o choroby współistniejące, przebyte kontuzje, styl życia i rodzaj wykonywanej pracy. Bardzo ważne jest, aby odpowiedzi były szczere, by móc zdiagnozować problem i dobrać odpowiedni proces leczenia oraz najkorzystniejsze dla nas zabiegi. Leczenie prowadzone jest metodami niefarmakologicznymi i nieoperacyjnymi.

Na wizytę powinien być przygotowany wygodny strój, gdyż badanie polega na ocenie postawy ciała, krzywizn kręgosłupa, ewentualne wystąpienia skoliozy. Ponadto fizjoterapeuta ocenia siłę mięśniową, równowagę oraz wykonuje testy, które pomogą zlokalizować ból. Na podstawie zebranych informacji proponuje właściwą terapię. Formy terapii są uzależnione od występującego bólu i schorzeń. W terapii stosują gimnastykę leczniczą, laseroterapię, pole elektromagnetyczne, kąpiele lecznicze. Pacjentami fizjoterapeutów są osoby po amputacji kończyn, u których najważniejszą terapią jest przywrócenie do samodzielnego funkcjonowania oraz poprawa kondycji psychicznej pacjenta.