przychodnia rehabilitacyjna Oks-med

Czy trzeba mieć skierowanie na rehabilitację?

Rehabilitacja to różnego rodzaju zabiegi, które mają na celu przywrócenie pełnej albo maksymalnej sprawności. Wskazania do ich wykonywania mogą być różne, czy jednak w praktyce trzeba mieć skierowanie, by móc z nich korzystać?

Skierowanie na rehabilitację z NFZ

W ramach ubezpieczenia NFZ pacjenci mają możliwość uzyskania skierowania na rehabilitację. Może wydać je lekarz, przy czym aby dokument był ważny, niezbędne jest dołączenie kompletu badań wskazujących na potrzebę wykonywania takich zabiegów. Co ważne dla samych pacjentów, niezbędne jest zarejestrowanie uzyskanego skierowania w ciągu 30 dni od wystawienia przez lekarza. W przeciwnym razie utraci ono swą ważność.

W praktyce skierowanie można uzyskać także na zabiegi w warunkach domowych. Wskazania to m.in.:

  • ciężkie uszkodzenia centralnego lub obwodowego układu nerwowego,
  • uszkodzenia rdzenia kręgowego (do 12 miesięcy od dnia powstania),
  • choroby postępujące w sposób przewlekły, w tym np. reumatoidalne zapalenie stawów.

Kto może wydać skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne?

Skierowanie na wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych wydają lekarze ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo w przypadku wad postawy, taki dokument może wydać lekarz specjalista, a także lekarz na etapie specjalizowania się, m.in. w zakresie rehabilitacji medycznej oraz ortopedii.

Czy skierowanie zawsze jest niezbędne?

Zabiegi rehabilitacyjne są wykonywane nie tylko w ramach NFZ, ale również prywatnie. Wiele osób korzysta z tej drugiej opcji jako z formy kontynuacji, zwłaszcza przy problemach wymagających stałej opieki fizjoterapeuty. Przykładem jest rehabilitacja neurologiczna, którą oferuję również w ramach mojej działalności. Jest ona zalecana m.in. w przypadku chorób przewlekłych i postępujących, takich jak choroba Parkinsona oraz stwardnienie rozsiane.

Oczywiście przed przystąpieniem do zabiegów niezbędna jest wcześniejsza konsultacja, aby dobrze poznać stan pacjenta oraz jego potrzeby, a także ustalić plan rehabilitacji.

Jak widać skierowanie na wykonywanie rehabilitacji w ramach NFZ zawsze jest niezbędne, przy czym zabiegi można kontynuować również prywatnie. W obydwu przypadkach serdecznie zachęcam do skorzystania z mojej pomocy.